Terapi/Fadder/Läshund

Terapihunden

Vinsterna är många när man involverar terapihundar i sin verksamhet.    lextonterapi.jpg

En människa som är introvert och sluten blir mer utåtriktad och social.    

Någon som har låg självkänsla och svårt att lita på personer kan i kontakten med hunden lära sig lita på hunden och efter hand våga närma sig andra personer.  

Ett annat problem kan vara någon med empatistörningar eller helt avsaknad av empati som genom att vårda, lära sig att sköta om en hund helt kan lära sig utveckla dessa värdegrunder som är livsviktiga i dagens samhälle. 

Självklart har hunden en skriven plats hos de äldre som ibland behöver enbart sällskap men vi vet också att hälsomässigt är vinsterna otroligt mycket större.  

Allt detta och enormt mycket mer kan ett Terapihundekipage hjälpa till med, bara fantasin sätter gränser.  
Arbetsområden 


*Öka verbal och social interaktion i en grupp (t ex på ett demensboende)
*Öka koncentrationsförmåga 
*Öka självförtroende
*Minska ångest och oro
*Lindra depression
*Förbättra långtids- och korttidsminne
*Förbättra/utöka ordförråd, talmöjligheter
*Förbättra uppfattning/kunskap av koncept, så som storlek, form, färg
*Öka motivation 
*Öka viljan att vara involverad i gruppaktiviteter
*Öka viljan att interagera med andra
*Öka viljan att interagera med personal
*Förbättra styrka, rörlighet och balans
*Förbättra finmotorik
*Öka kondition och minska övervikt

 

Fadderhunden

Förskolajag-o-lexton-2.jpg

Vi använder oss av ett färdigt program som vi kallar faddermärket.

Genom lek och sammarbetsövningar genomförs faddermärket vid tre tillfällen där vi utgår från de viktiga värdegrunderna: EMPATI, RESPEKT och ANSVAR.Vi lär barnen hur de bör hälsa och agera i närheten av hundar. Viktigast av allt, vi lär barnen att respektera individen ocha tt behandla andra som man själv vill bli behandlad. 

Skola 

När vi jobbar i klasser med större grupper är det lättare för eleverna att lära sig och förstå kamratandan i praktiken än i teorin.Fadderhunden kommer in som ett komplement till läraren och på ett praktiskt sätt genom lekar och övningar lär eleverna sig hur de ska hantera olika svåra situationer. Barn som får lära sig att ta hand om djur är mindre benägna att mobba eller bli mobbade. Är man snäll mot sin kompis så är kompisen snäll tillbaka. 

Privatperson/Behandlingshem

På grund av olika orsaker kan det vara att ni vill jobba med oss utanför den socialasektorn och då finns vi även till er hjälp här. Fadderhunden kommer dit ni befinner er och jobbar i er hemmiljö och tillsammans gör vi allt för att förbättra personens tillvaro. Då jag samarbetar med en barnpsykiatriker, har vi tillgång att erbjuda neuropsykiatriska utvärderingar om det är något ni önskar.   
Arbetsområde- Asbergersyndrom- Autismspektrumdiagnoser- ADHD/ADD- Hundrädsla- Konsentrationssvårighet - SelektivMutism- Socialblyghet  Och mycket mer därtill...

 

Läshund

Skola/Bibliotek/Läxläsning

Detta gäller i synnerhet för barn som är svaga läsare och då är högläsning extra viktig. Att ha en vuxen, assistent, lärare eller förälder som lyssnare fungerar inte alltid bra. Då finns det de barn som vänder sig till sin nalle eller till sina djur som har all tid i världen och inte dömer. Man måste höra orden för att lättare lära sig dom.

Vi arbetar med olika övningar som hjälper till att

* Öka koncentrationsförmåga 
* Förbättra läsförståelsen
* Förbättra sammansättning av bokstäver till ord
* Förbättra samansättning av ord till meningar
* Förbättra/utöka ordförråd, talmöjligheter
* Förbättra uppfattning/kunskap av koncept, så som storlek, form, färg
* Öka motivation 
* Öka viljan att vara involverad i gruppaktiviteter
* Öka viljan att interagera med andra
* Öka viljan att interagera med personal

- Vi är ett komplement till din verksamhet eller en hjälp till ditt barn eller förälder. Med hunden som verktyg kan vi bli en pusselbit i arbetet med livets viktiga värdegrunder som exempelvis empati, respekt och ansvar. Idag vet man att djur har en lugnande och positiv verkan på människor.  Varje uppdrag gör vi till ett speciellt sådant som är anpassat för er.

 Copyright of  www.fadderhunden.se och www.terapihundskolan.se